Kijk op LinkedIn voor ons bedrijfsprofiel en onze collega's.

Stages

De gemeente Amersfoort laat studenten graag kennismaken met het veelzijdige werk van de gemeentelijke organisatie. Dit kan door een praktische stage bij één of meer van onze organisatieonderdelen.

Mogelijkheden en onmogelijkheden

De gemeente Amersfoort heeft stagemogelijkheden op diverse opleidingsniveaus en opleidingsrichtingen. We hebben zo’n 1 à 2 plekken per opleiding per studiejaar voor onder andere de volgende opleidingen.

  • HBO: Communicatie, Human Resource Management, Rechten, Ruimtelijke ordening en planologie, Bedrijfseconomie.
  • MBO: juridische dienstverlening, secretarieel/managementassistent (niveau 4)

Stageplaatsen

Vanwege ons organisatiemodel (Amersfoort werkt ‘in regie’) hebben we de meeste uitvoerende werkzaamheden uitbesteed aan andere organisaties. Dat betekent dat we géén stagemogelijkheden hebben voor de volgende studierichtingen:

  • HBO geen mogelijkheden voor: maatschappelijk werk en dienstverlening, management, economie en recht (MER), alle sportopleidingen, event support, toerisme,  schuldhulpverlening.
  • MBO geen mogelijkheden voor: alle sportopleidingen

Stageovereenkomst

Als je stage gaat lopen bij onze organisatie, maken we afspraken met jou en je onderwijsinstelling over de duur en inhoud van die stage. Deze afspraken leggen we vast in een stageovereenkomst. Voor een goede vervulling van je stageopdracht kun je rekenen op begeleiding – en zo nodig bijsturing - vanuit de gemeente. Dit naast de begeleiding die je van je onderwijsinstelling krijgt.

Stagevergoeding[1]

  1. Voor een stage korter dan twee kalenderweken krijgt je geen vergoeding. Wel kun je in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding.
  2. Voor een stage van drie kalendermaanden of minder geldt een vergoeding van € 56,- bruto per maand, met een minimum van € 56,- als een stage tussen de twee weken en een kalendermaand duurt.
  3. Voor een stage van meer dan drie kalendermaanden geldt een vergoeding van € 169,- voor een student mbo, hbo of wo in het eerste en tweede studiejaar en € 336,- voor een student mbo, hbo, wo vanaf het derde studiejaar.
  4. Als je geen recht hebt op een Ov-kaart van de rijksoverheid, ontvang je een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer, tweede klasse.
  5. Tijdens ziekte heb je geen recht op stagevergoeding.

Vakantie

Als stagiair ben je student en heb je dus in principe tijdens de vakanties van de onderwijsinstelling vrij. Deze vakantieperiodes leggen we aan het begin van een stage vast. Als je hierdoor niet aan het minimum aantal stagedagen komt, dan kunnen we in overleg besluiten dat je een deel van de schoolvakantie doorwerkt. Als stagiair bouw je geen ‘overig verlof’ en/of adv op. In de zomervakantie wordt er geen stage gelopen. Bij een afstudeerstage kunnen we in overleg hiervan afwijken.

Verzekeringen

Stagiairs zijn zelf verantwoordelijk voor hun ziektekostenverzekering. Ook moet je je voor de periode van je stage verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Van onze kant verzekeren wij ons uiteraard voor eventuele wettelijke aansprakelijkheid ten opzichte van jou.

Stageverzoek

Heb je belangstelling voor een stage bij de gemeente Amersfoort? Stuur dan een brief met cv naar stage@amersfoort.nl. Geef duidelijk aan welke opleiding je doet, in welk studiejaar je zit, wat je zou willen leren en hoe lang de stage duurt. Dan kunnen wij kijken of jouw stagewens in onze organisatie is in te passen. Je hoort van ons!

 

 


[1] De vergoedingsbedragen worden volgens cao aangepast